Επικοινωνήστε κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω των στοιχείων που παρέχονται παρακάτω.

Αν αναζητείτε εκπροσώπηση και θα θέλατε να μας στείλετε τα στοιχεία σας, πριν τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα ελάχιστα κριτήριά μας

Έχετε εγγραφεί ξανά σε κάποια επαγγελματική ακαδημία;

Είστε κάτοχος διαβατηρίου από τη Βρετανία / Ηνωμένο Βασίλειο

Κάτοχοι διαβατηρίου εκτός της ΕΕ πρέπει να έχουν εκπρόσωπο χώρα

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον 2 από τα παραπάνω για να σας λάβουμε υπόψη για εκπροσώπηση.

Σημείωση: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μας παρέχετε με όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται, όλα τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα πλήρες ποδοσφαιρικό βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει έναν κατάλογο των συλλόγων που έχετε εκπροσωπήσει.